امروز: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

وبینار و سمینار ها

مدیریت یکپارچه در کسب و کار

وبینار " منابع انسانی، چالش ها، راهکارها"

وبینار منابع انسانی در عصر دیجیتال

HR.kimiayedanesh

CKC.SILVER

CKC.GOLD

CKC.VIP

دوره آنلاین خوردگی در مجتمع های صنعتی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top