امروز: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

رمز موفقیت پایدار در کسب و کار


رمز موفقیت پایدار در کسب و کار

تغییر در جوامع ، بازارها و فناوری ها در سراسر جهان به طور مداوم مشاغل را مجبور به روشن کردن ارزش ها، تدوین استراتژی های جدید و یادگیری مهارت های جدید برای یافتن راه حل های بهتر می کند.

 مهمترین وظیفه رهبران در برابر چنین چالش هایی ایجاد یکپارچگی، بسیج کلیه منابع و ایجاد هسته مرکزی بعنوان محور تمرکز است.

رمز موفقیت پایدار در کسب و کار / دکتر سمیه رحیمیان

رمز موفقیت پایدار در کسب و کار

مدیرانی قادرند موفقیت پایدار را لمس کنند که مقصد اصلی و ارزشهای بنیادی مشخص شده داشته و کلیه فعالیتها، تصمیمات و اقدامات مجموعه تحت مدیریت را با محوریت ارزشها و باورهای کلیدی برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

با حفظ و ثبات ارزشها می توان بی وقفه استراتژی های کسب و کار را به روز و منطبق با تغییرات جامعه و شرایط سازگار کرد. تغییر و تداوم همچنان در نوسان هستند و این مهارت و توانمندی مدیران است که در این شرایط با تمرکز بر ارزشها و داشتن چشم انداز واضح کسب و کار را متعادل ساخته و همواره برای افزایش سازگاری و انعطاف پذیری در زمان بروز تغییرات و چالش های گریزناپذیر در تمرین آگاهانه باشند.

تغییر در جوامع ، بازارها و فناوری ها در سراسر جهان به طور مداوم مشاغل را مجبور به روشن کردن ارزش ها، تدوین استراتژی های جدید و یادگیری مهارت های جدید برای یافتن راه حل های بهتر می کند.

 مهمترین وظیفه رهبران در برابر چنین چالش هایی ایجاد یکپارچگی، بسیج کلیه منابع و ایجاد هسته مرکزی بعنوان محور تمرکز است تا در سراسر سازمان و در همه ابعاد کاری، محوریتی برای ایجاد تعادل و افزایش سازگاری در مواجهه با تغییرات ایجاد شود. در چنین شرایطی هم سو با ارزشهای بنیادی سازمان چشم انداز مشترکی برای یکپارچگی و هم سویی کلیه ارکان سازمان ایجاد می شود.

پویایی و داشتن انگیزه تلاش نتیبجه ترسیم یک چشم انداز صحیح، صریح و دستیافتنی است.

بنابراین داشتن ایدئولوژی و چشم اندازی روشن برای موفقیت پایدار یک کسب و کار ضروری بوده و هسته اصلی کلیه اهداف، استراتژی ها و اقدامات رهبران کسب و کار را شکل می دهد.

 

نویسنده: دکتر سمیه رحیمیان مشاور مدیریت (PCC)

کوچ حرفه ای تأیید صلاحیت شده از فدراسیون جهانی کوچینگ ICF

1402/12/16
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top