امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

ویزگی های مدیران سرطانی


این ویژگی های مدیرانی هست که در سازمان ها و یا شرکت های بیشتر دولتی و حکومتی فعالند و گاهی اوقات این مدیران در شرکت های بزرگ خصوصی هم دیده می شوند.

و شاید بزرگترین معضل یک جامعه مدیران سرطانی در اون جامعه میتونه باشه

 

ویژگی های مدیران سرطانی


مدیران سرطانی؛ به راحتی رشد می کنند، رشد مداوم اغلب منجر به ایجاد تومور (یا شبکه مدیران فاسد) در بدنه دولت و جامعه می شود. شبکه مدیران فاسد، فاکتورهای رشد سرطانی را برای سایر مدیران سرطانی جدید دیگر تولید خواهند کرد، و مدیران سرطانی جدید به رشد سریع خود ادامه خواهند داد.

 

مديران سرطاني؛ به سيگنال های نقد و انتقادى جامعه، 
رسانه ها و مراكز علمى پاسخ نمیدهند.

 

مدیران سرطانی؛ هیچگاه اجازه ترمیم ساختار مدیریتی را در سیستم اجرایی نخواهند داد. حتی در صورت ناتوانی جسمانی و فکری، قدرت را به هیچ عنوان ترک نخواهند کرد و در صورت اجبار، نهایتا به وابستگان منتقل خواهند کرد.


مدیران سرطانی، این توانایی را دارند که شدیدا خودشون
رو تغییر بدهند.


پس از ورود به حوزه های غیر تخصصی، شروع به رشد
و شبکه مدیران فاسد را تولید کنند. غالبا مدیران سرطانی
جدید در حاشیه مدیران سرطانی اصلی، ادامه رشد خواهند داد.

 


مدیران سرطانی، قبل از این که از لحاظ تخصص کاری و تجربه بالغ شوند، به سرعت مدیران جوان فاسد، را در سازمان وارد کرده و ساختار را مطيع خود می کنند.

 

مدیران سرطانی؛ وظایف و عملکردی مشخص برای خود قائل نیستند؛ در بسیاری از مراکز تصمیم گیری قدرت، سازمان و نهادها حضور مداوم دارند.

 

مدیران سرطانی؛ از لحاظ ظاهری قابل تشخیص نیستند و در پوشش های متنوع بروز می کنند، سریعا در شرایط خاص تغییر ماهیت می دهند

 

1401/01/23
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top