امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

وبینار آموزشی "مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک"


وبینار آموزشی مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک در تاریخ 22 فروردین 1401 برگزار شد

وبینار آموزشی 22 فروردین

چالش های جذب و استخدام

انگیزه و نگهداشت

مدیریت عملکرد

الزامات قانونی و قراردادها

1401/01/22
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top