امروز: یکشنبه 31 تیر 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

اهمیت مدیریت منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی

چالشی که امروزه در مدیریت منابع انسانی مطرح شده و پاسخگویی به آن را در شکل دهی به نقش های نوین در حال تعريـف بـرای ایـن حـوزه از اهمیت بالایی برخوردار ساخته است ؛ چگونگی ایجاد هماهنگی ، یکپارچگی و انسجام بین زیر سیستم های منابع انسانی ( مانند : برنامه ریزی و کارمندیابی ، آزمون و استخدام ، آموزش و توسعه ، ارزیابی عملکرد ، جبران خدمات ، روابط با کارکنان و سلامت و ایمنی ) از یک سو و برقراری هماهنگی و انسجام بین سیستم منابع انسانی با سایر سیستم های عملیاتی سازمان ( مانند : مالی و حسابداری ، بازرگانی و بازاریابی ، تحقیق و توسعه و اطلاعات و غیره ) از سوی دیگر است .


مشاورين و تیم قوی ما در ماژول منابع انسانی کیمیای دانش کنار شما هستند تا ضمن بررسی و تحلیل شرایط شرکت و سازمان شما، استراتژی های بهبود و توسعه را برنامه ریزی و اجرا نمایند. 


 جایی که تکثر نقش ها ، فعالیت ها ، وظایف و کارکردها ، ضرورت توجه به کانون هماهنگی را ورای سطح عملیاتی و اجرایی نشان می دهد ، چاره کار را می توان در مدیریت استراتژیک منابع انسانی جستجو کرد و از آنجا که امروزه سرمایه انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب میشود ، یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی ، برنامه ریزی منابع انسانی است .

 

 

 عامل مهـم برای وجود برنامه ریزی منابع انسانی ، برنامه ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی ، آموزشی و در نهایت بهسازی منابع انسانی است . 


مؤثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی علاوه بر جذب درست نیرو ، کارآمدتر کردن کارکنان سازمان ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است  و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه بایستی از طرق متعدد به توسعه سرمایه های انسانی اقدام نمود که از جمله مهمترین آنها می توان به برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی اشاره کرد . 


آگاهی نسبت به نقش محوری استراتژی منابع انسانی در جوامع و سازمان هـای فـرا صنعتی ، در ادبیات و عملکرد مدیریت نفوذ کرده است به طوری که نه تنها منابع انسانی و بلکه اقداماتی هم که برای مدیریت آن نیز صورت می پذیرند ، برای موفقیت بسیاری از سازمانها به مسائل محوری تبدیل شده اند.

 

 

آرمسترانگ معتقـد اسـت مـدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار ،  با ارزش ترین دارایی های شرکت ، یعنی جایی که کارکنانی کار می کنند و به طور مجزا در کنار هم در وصول به اهدافش کمک می کنند ( آرمسترانگ ، ۱۳۸۱ نیاز به داشتن چشم اندازی برای آینده و سودجستن از شرایط و موقعیت های در حال تغییر . ص . ۱۹ )

 

با توجه به اینکه منابع انسانی ، منبعی استراتژیک برای سازمانها محسوب می شود ، جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه ریزی های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند .

از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شـده اسـت روند تغییرات و دگرگونی های تکنولوژیک ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان ها می باشد که همواره با آن مواجه اند .

اگر سازمانها بخواهند همسو با این تغییرات باشـند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند . در عصر حاضر ، اساسی ترین منبع رقابتی سازمان ها ، منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند . در عین حال ، بسیاری از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور مؤثر برنامه های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند .

 

 

نکته حائز اهمیت آنکه لازمه شکل گیری استراتژی های منابع انسانی مشارکت و همکاری مدیران منابع انسانی و مدیریت ارشد سازمان است . همسوسازی و پیوند استراتژی ها و مشارکت و همکاری مدیران حوزه های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان ، توسعه منابع انسانی را بهمراه دارد که نیازمند برنامه ریزی توسعه منابع انسانی است .

 

قطعا نقش یک کوچ و مشاور در هر سازمانی منجر به بهبود و تسریع روند پیشرفت بخش های مختلف سازمان  می شود . به خصوص واحد مدیریت منابع انسانی که اهمیت آن در بالا ذکر شد و امروزه یکی از چالش های اساسی شرکت ها و سازمان ها می باشد . 

شما میتوانید جهت اخذ نوبت مشاوره رایگان با تیم با تجربه ی کیمیای دانش از طریق این لینک ( مشاوره منابع انسانی) اقدام کنید .

 

 

 

منبع: برگرفته از کتاب راهبردهای منابع انسانی

 

1400/12/14
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top