امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

آشنایی با مفهوم کوچینگ


تاثیر کوچینگ در تغییر سبک زندگی

دنیای امروز به سرعت در حال تغییر است و کمبود وقت یکی از مهم ترین معضلات معاصر به حساب می آید .

امروزه استفاده بهینه از ذهن، مهمترین کار بشر محسوب می شود. هدف کسانی که وارد دوره آموزشی کوچینگ می شوند این است که با کسب مهارتهای این حرفه بتوانند قدرت ذهن، انتخاب مسئولیت پذیری را به دست آورند.

شماری از ارتباطات مؤثر انسانی در کوچینگ عبارت اند از :

  • توسعه ارتباطات و افزایش بهره وری،
  • شناخت انسان و تیپ های شخصیتی در نسلهای مختلف که به درک متقابل و پیوند نسلی منتهی می شود.
  • آشنایی علمی با زبان بدن،
  • آشنایی با هوشهای جدید انسانی،
  • آشنایی با تواناییهای بی کران مغز انسان و عملکرد آن که به مدیریت بهتر افکار و مهارت درک احساسات،
  • آشنایی با علوم جدید میان رشته ای و به کارگیری راهبردهای الگوهای موفق جهانی منجر می شود.

آموزش کوچینگ بر اساس استاندارد فدراسیون بین المللی کوچینگ ( ICF )  شامل یازده صلاحیت است که در سه سطح تعریف شده اند.

 این صلاحیتها برای افراد گوناگون ( از دانشجویان تا افراد حرفه ای و بازنشستگان ) در مراحل مختلف زندگی کارآمد است؛ چرا که این صلاحیتها با هدف افزایش آگاهی از خود، کسب دانش درباره ایجاد ارتباط پایدار و گفتگوی مؤثر برای کمک به دیگران و مسئولیت پذیری در کارهای مهم طراحی شده است. اگر می خواهید رشد کنید و در رشد دیگران هم نقش داشته باشید و اگر برای تغییر آمادگی دارید، این مهارتها برای شما سودمند خواهند بود.

این آموزش برای کسانی که می خواهند سطح زندگی خود را ارتقا دهند یا در کنار شغل کنونی خود، منبع درآمد دیگری داشته باشند و یا قصد دارند کسب و کار خود را کاملاً بر اساس حرفه کوچینگ بنا کنند، بسیار مطلوب است.

دلایلی چون پیشرفت و تغییر شتابان فناوریهای مختلف، جهانی سازی، رقابت روزافزون و تقاضا برای کاهش هزینهها و افزایش تولید موجب شده شرکتها، کشف ظرفیتهای موجود و بهره گیری از آنها را امری گریزناپذیر تلقی کنند .
 

 

اهمیت دادن به سرمایه های انسانی موضوع تازه ای نیست، اما توجه به و رشد استعدادهای انسانی در محیط کار با کشف رهبری و کوچینگ، نگرش جدیدی است که برای ترویج و توسعه آن، به ویژه در کشور ما، راه درازی در پیش است.


بسیاری از مدیران، ناکارآمدی و شکست روشهای سنتی را در توسعه و مدیریت منابع انسانی تجربه کرده و بر این باورند که برای بهره برداری از ظرفیتهای عظیمی که در سطوح مختلف سازمانشان به هدر می رود، باید با تغییر نگرش و رویکرد ، چاره ای بیندیشند.


کوچینگ یکی از روشهای آموزش کارکنان است که همانند دیگر روشهای آموزشی، از آن برای رشد و بالندگی نیروی انسانی استفاده می شود.


کوچینگ، روشی مؤثر برای ارتقای یادگیری است که می تواند موجب سودآوری سازمان شود و مزایای محسوسی را برای افراد و سازمانها به ارمغان آورد .


کوچینگ در دهه اخیر، محبوبیت چشمگیری میان رهبران و کارکنان و سازمانها یافته است .

 

 

 

برگرفته از کتاب کوچینگ: مبانی،مولفه ها و کاربردهای علمی

1400/11/20
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top