امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

وبینار آموزشی " مدیریت ارتباطات مؤثر پرسنل"


 

دراهمیت هنر گوش کردن در ارتباطات همین بس که: كودك انسان ظرف دو سال صحبت كردن را مي آموزد اما گاهي شصت سال طول مي كشد تا كسي گوش كردن را بياموزد.

مدیریت ارتباطات موثر پرسنل . اخبار کیمیای دانش

اهمیت ارتباط:

  • ارتباط دستمايه هر نوع رشد فردي و اجتماعي است.
  • تمامي آسيب‌هاي فردي و اجتماعي ريشه در ارتباط ناسالم دارد.
  • تصحيح سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طريق برقراري ارتباط ميسر مي‌باشد.
  • مهار هيجان‌هاي منفي نظير خشم تنها از طريق برقراري ارتباط سالم ميسر است.
  • بلوغ يك اجتماع منوط به سيالي ارتباط های بين فردي است
  • از طريق برقراري ارتباط است كه عاطفه به ديگران منتقل مي‌شود.

دکتر سمیه رحیمیان 

1400/03/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top