امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

بحران کرونا و مدیریت تغییر


مدیریت تغییر فرایندی است که طی آن ما برای تغییر آماده می شویم ، انتقال را مدیریت می کنیم و سپس روشهای جدید کار را کنترل می کنیم. در هر زمان اطمینان از زنده ماندن تغییر و نتایج مثبت برای سازمان مهم است.

هر سازمانی منحصر به فرد است و تغییری که در آن ایجاد می شود نیز منحصر به فرد خواهد بود. با این حال، مدیریت تغییر مجموعه ای از ابزارها و بهترین روشی را در اختیار ما قرار می دهد که می توانیم سازمان را از وضعیت فعلی به وضعیت آینده مطلوب خود منتقل کنیم.

مهم است که بدانیم مدیریت تغییر فقط روند مدیریت تغییر نبوده و در واقع چندین سطح از تغییرات سازمانی وجود دارد.

 

 

بحران کرونا - کیمیای دانش

1399/08/20
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top