امروز: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

توسعه مدیریت زنان


چنانکه پیداست، فرصت‌های مدیریتی برای زنان به مشاغل سرپرستی محدود و زنان برای بدست آوردن مشاغل مدیریتی باید چالش های بیشتری را نسبت به مردان تحمل کنند این چالش ها در مواقع ارتقاء شغلی زنان به پست‌های مدیریتی حداکثر شده است.

دکتر سمیه رحیمیان

توسعه مدیریت زنان

1399/06/19
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top