امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

توسعه مدیریت زنان، موانع و متغیرها


توسعه مدیریت بانوان:

در دنیای امروز به دلیل افزایش سطح تحصیلات توانمندی زنان حضور زنان در عرصه اشتغال افزایش یافته است این افزایش در جاهایی منجر به کاهش استحکام بنیان خانواده گردیده که در اثر اضطراب یا مشغله زیاد زنان افزایش بی توجهی به آنها را به دنبال داشته است و از سوی دیگر با فعال شدن حدود نیمی از جمعیت توانمند می‌تواند شایسته‌سالاری بهره وری و مشارکت در جامعه را افزایش داده و باعث توسعه یافتگی بیشتر گردد حمایت‌های درست قانونی و انتخاب کار مناسب با روحیات و شرایط زنان می‌تواند اثرات مخرب را کاهش داده و مزایای آن را باقی می‌گذارد در صورتی که جامعه فرهنگی داشته باشد که اشتغال زنان را بهتر بپذیرد و تنش کاری را کاهش دهد و خانواده را به مشارکت با مادر شاغل در بیاورد اثرات مخرب حضور زنان کاهش یافته و اثربخشی حمایت قانون از زنان را نیز بهبود می بخشد.

دکتر سمیه رحیمیان

توسعه مدیریت زنان، موانع و متغیرها

 توسعه مدیریت زنان، موانع و متغیرهای اثرگذار

نقش اشتغال درپويايي زندگي انسان انکار ناپذير است و مي توان آن را کانون ارتباطات انساني و اجتماعي تلقي نمود. در جهت اين پويايي بي ترديد زنان، به عنوان نيمي ازجمعيت، تاثير مستقيمي در توسعه جامعه دارند زيرا هدف هر جامعه اي، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعي است و رفاه اجتماعي تابعي از درآمد سرانه، توزيع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشي، بهداشتي، رفاهي و ميزان مشارکت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي مردان و زنان مي باشد.

در بررسی های انجام شده تاکنون متغیرهای متعدد اثرگذار در رابطه با اشتغال زنان  و عدم توسعه مدیریت زنان شناسایی و مورد بحث و مداقه بوده است.

متغیرهای تأثیرگذار بر اشتغال زنان عبارتند از:

تعارض در نقش زنان

تنش عصبی زنان

خستگی جسمی و روحی

توجه به همسر و فرزندان

کیفیت روابط خانوادگی

قدرت تصمیم گیری

برنامه ریزی در خانواده

احساس پوچی در زنان

حمایت قانونی از زنان

بقای خانواده

سازگاری کار با شرایط جسمی و روحی زنان

مشارکت در جامعه

بهره وری

بعد خانوار

آرامش جامعه

شایسته سالاری

کیفیت نیروی کار در جامعه

سطح توسعه یافتگی

 از جمله موانع موجود بر توسعه مدیریت زنان:

چنانکه پیداست، فرصت‌های مدیریتی برای زنان به مشاغل سرپرستی محدود و زنان برای بدست آوردن مشاغل مدیریتی باید چالش های بیشتری را نسبت به مردان تحمل کنند این چالش ها در مواقع ارتقاء شغلی زنان به پست‌های مدیریتی حداکثر شده و در سه دسته کلی موانع فردی، موانع سازمانی و موانع فرهنگی قابل طبقه‌بندی می باشند:

سه مورد زیر را می توان مهم ترین و جدید ترین موانع موجود از بقیه موارد دانست:

۱. تعصب و نگرشهای سنتی تصمیم گیرندگان سازمان راجع به تابعیت ها و شخصیت زنان.

۲. نبود شرایط مساوی و برابر رشد تدریجی در سازمان.

۳. نبود فرصت های برابر در گزینش.

 

نگرش های سنتی:

نگرشهای سنتی دوجنبه دارد از یک طرف ریشه در فرهنگ مردسالاری داشته یعنی سیاست‌ها و قوانین و مقررات متداول ورود به سازمان ها تا حد زیادی متاثر از تعصبات جنسیتی است که بیشتر خلاف زنان عمل می کند و از سوی دیگر به نادیده گرفتن پتانسیل و توانایی زنان در امور مربوط به مدیریت دلالت دارد.

دکتر سمیه رحیمیان

 

1399/06/19
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top