امروز: پنجشنبه 30 فروردین 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

همه میدانیم پس چرا تغییر نمی کنیم؟


مقاومت در برابر تغییر:

همه روزه و بطور مداوم در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی مختلف همچون توییتر. فیسبوک، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی جملات زیبا و پر معنایی را می خوانیم یا می شنویم. بعضی از این گفته ها و داستان ها بی اندازه ناب و پرمغز هستند. همچنان که ما در اشعار مولانا، حافظ، فردوسی و سخنان سقراط، شکسپیر و بودا گنجینه ای گرانقیمت از خردمندی و آگاهی در اختیار داریم، قرن هاست که داشته ایم. پس چرا با اینهمه، همچنان تحولی در ما اتفاق نمی افتد؟ همه روزه و بطور مداوم در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی مختلف همچون توییتر. فیسبوک، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی جملات زیبا و پر معنایی را می خوانیم یا می شنویم. بعضی از این گفته ها و داستان ها بی اندازه ناب و پرمغز هستند. همچنان که ما در اشعار مولانا، حافظ، فردوسی و سخنان سقراط، شکسپیر و بودا گنجینه ای گرانقیمت از خردمندی و آگاهی در اختیار داریم، قرن هاست که داشته ایم. پس چرا با اینهمه، همچنان تحولی در ما اتفاق نمی افتد؟ 

تغییر و تحول در نتیجه اندیشه و تامل

من فکر می کنم آنچه در انسان تغییر ایجاد می کند صرفا خواندن یا شنیدن حرف های حکیمانه نیست بلکه  عملگرایی در پس اندیشیدن، مکث کردن، تامل و یادگیری توامان و همیشگی است که منجر به تغییر در ما می شود.

هر چقدر خواندن جملات ناب و گفتار نغز اندیشمندان و ارسال تایید و لایک آسان است، اندیشیدن و عمل به دانسته ها سخت است. بیشتر ما به تفکر عادت نداریم. جمله زیبایی را می خوانیم، تأیید می کنیم و باز برمی گردیم به همان تفکرات و رفتارهای همیشگی.

از آن گذشته، خیلی وقت ها آنچه می خوانیم یا می شنویم خطاب به "خود" ماست و ما غافلیم. ما فراموش کرده ایم که به هر کلمه یا هر جمله یا هر کتاب پر معنایی که وارد می شویم این "خود" را با خودمان می بریم. خیلی وقت ها مخاطب آن حرف تکان دهنده همین "خودی" است که به آن گوش می کند و غافلانه سر تکان می دهد... 

باید گاهی از گرداب روزمرگی و هیاهوی تکرار، خود را بیرون بکشیم و زمانی را در سکوت و آرامش به تامل و جستجوی خودمان اختصاص بدهیم. هر روز دقایقی را با خود خلوت کنیم و به همه چیز خوب بیندیشیم. آن حرف های ناب و عمیق را در ذهن مرور کنیم و معنای آنها را در زندگی خود و در درون خویش پیدا کنیم

اگر اندیشیدن و تامل کردن را مدتی تمرین کنیم، خیلی زود خواهیم دید که دریچه هایی از درک نو و بینش بی سابقه به روی ما باز می شود و این روشنی، حاصل آگاهی و خردمندی است.

1399/01/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top