امروز: چهارشنبه 30 خرداد 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی


مدیریت شرکت کیمیای دانش در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در کنار اتاق بازرگانی فارس سرپرستی تیم تولید محتوای هسته آموزش با محوریت " شیوه های انجام کار" را پذیرفت.

 

مسئولیت های اجتماعی و حاکمیت شرکتی

مدیریت شرکت کیمیای دانش در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در کنار اتاق بازرگانی فارس سرپرستی تیم تولید محتوای هسته آموزش با محوریت " شیوه های انجام کار" را پذیرفت.

خانم رحیمیان با حضور در جمع فرهیختگان حاضر در جلسه کمسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی اتاق بازرگانی فارس؛ با اشاره به نقش مهم و محوری آموزش در همه زمینه ها از جمله تغییر فرهنگ سازمانی و توجه خاص به بهبود فرآیندهای کاری، سرپرستی تیم تولید محتوای آموزشی با محوریت مذکور را پذیرفته و در این راستا اقدام به تدوین برنامه عملیاتی برمبنای هفت اصل کلیدی مسئولیت های اجتماعی شامل " پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به انتظارات ذی نفعان، احترام به حکومت قانون، احترام به هنجارهای بین المللی در رفتار و احترام به حقوق شهروندی" در دستور کار هسته آموزش قرار گرفت.

1398/08/27
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top