امروز: چهارشنبه 30 خرداد 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

متقاعد سازی و راهکارهای آن ( بخش دوم)


رمز متقاعد سازی در مذاکرات:

برای این که بتوانید روی تصمیم دیگران تاثیر گذار باشید باید رمز تفاوت افراد در سبک تصمیم گیری را کشف کنید. همه رهبران، مدیران ارشد و میانی، کارکنان و مشاوران الزاما در یکی از پنج طیف تصمیم گیرندگان قرار دارند.

 

متقاعد سازی در مذاکره ( بخش دوم)

راهکار درست در متقاعد سازی (بخش دوم)

 

روی تصمیم طرف مقابل اثر گذار شوید: 

پنج سبک متمایز تصمیم گیری وجود دارد که شناخت آنها منجر به متقاعدسازی بهتر و انجام موفق مذاکره میشوند. در واقع برای این که بتوانید روی تصمیم دیگران تاثیر گذار باشید باید رمز تفاوت افراد در سبک تصمیم گیری را کشف کنید. همه رهبران، مدیران ارشد و میانی، کارکنان و مشاوران الزاما در یکی از پنج طیف تصمیم گیرندگان زیر قرار دارند.

 

دسته اول: کاریزماتیک ها   Charismatics

تصمیم گیرندگان کاریزماتیک ایده ها و پیشنهادات زیاد و متنوعی را برای تصمیم گیری مطالعه وبررسی می کنند؛ ولی نهایتا بر اساس یک سری اطلاعات متوازن و هماهنگ تصمیم اتخاذ می کنند.

دسته دوم: اندیشه گرایان   Thinkers

اندیشه گرایان ظاهری متناقض  از خود نشان می دهند و محتاطانه همه گزینه ها را قبل از اتخاذ تصمیم بررسی می کنند.

دسته سوم: شکاکان    Skeptics 

تصمیم گیرندگان شکاک به همه ایده ها و پیشنهادات شک دارند و مطالب و مباحث را در اندازه های دنیای خود می بینند و نهایتا با احساسات اتخاذ تصمیم می کنند.

دسته چهارم: تقلید کنندگان     Followers  

تصمیم گیرندگان مقلد نگاهشان به تصمیم های مدیران سابق و یا هم طرازان است. مقلدان استاد کپی کردن تصمیم هستند.

دسته پنجم: کنترل گرایان   Controllers

کنترل گرایان تصمیم گیرندگانی هستند که بر حقایق اصلی و خالص تمرکز می کنند و نسبت به موضوعات و سوژه های تصمیم دچار عدم قطعیت و نا اطمینانی هستند و به همین دلیل از ابزارهای تحلیلی استفاده می کنند.

ادامه دارد...

نویسنده و پژوهشگر: سمیه رحیمیان

1398/2/30
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top