امروز: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

هنر برقراری ارتباط مؤثر


امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه ناگزير از ارتباط و برخورد با ديگران هستيم آنچه مسلم است كه هيچ كس قادر  نيست بدون كمك و مساعدت و ارتباط با ديگران، نيازهاي معمولي خود را برطرف سازد. حال سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه بايد با ديگران ارتباط برقرار كنيم و جهت افزايش اين ارتباط چه كارهايي بايد انجام دهيم يا اينكه چه كارهايي نبايد انجام دهيم. در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارائه تعریفی جامع از ارتباط و انواع آن، خواننده را هرچه بیشتر با انواع سبک های ارتباطی آشنا کرده و بداند که چگونه با استفاده از هوش هیجانی، تکنیک ها و راهکارهای مفید و مؤثری را جهت تقویت ارتباطات کلامی و غیرکلامی بکار گیرد.

 


نظریه پردازان برای کسب هنر در برقراری ارتباط خوب و صمیمانه با دیگران، مهارتهایی را لازم دانسته اند :

اولین مهارت در نزدیک شدن به دیگران خود آگاهی و خود شناسی است.

دومین مهارت، مهارت شناساندن خود و به قولی خود افشاگری و بازگو کردن خود به دیگران است.

سومین مهارت ارتباطی، مهارت در بیان احساسات و عواطف است.

نویسنده: سمیه رحیمیان

1397/07/29
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top