امروز: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

تحقیقات بنیادی


کیمیای دانش افتخار دارد که هم اکنون در پروژه های تولید علم و بومی سازی مباحث سازمانی با واحد راهبرد و استراتژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  همکاری می کند. 


1397/06/26
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top