امروز: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

مدیریت حرفه ای کسب و کار

مدیریت حرفه ای کسب و کار
مدت دوره :16 ساعت
قیمت دوره به ریال :20000000
توضیحات :

برگزاری دوره "مدیریت حرفه ا ی کسب و کار" برای مدیران سازمانها و صاحبان کسب و کارها به در خواست صندوق نوآوری و شکوفایی پارک علم و فناوری استان فارس

در اردیبهشت ماه 1403 به مدت یک ماه 

شنبه ها ساعت 14 تا 18

ثبت نام در http://www.u1400.ir

سرفصل مطالب : 

مهارتهای حرفه ای مدیران
سیستم سازی و بهبود فرآیند
هنر یکپارچگی در مدیریت سازمان
رهبری اثربخش در سازمان

مخاطبین دوره 

مدیران شرکت های دانش بنیان

مدیران و صاحبان کسب و کار

مدیران میانی و عالی سازمانها

   
قیمت قابل پرداخت به ریال :20000000


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top