امروز: دوشنبه 29 شهریور 1400

شرکت درخشش کیمیای دانش

آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ

  • ۰۷۱-۳۶۴۶۸۶۱۶

  • ۰۹۱۷۱۰۰۷۵۵۶

  • info@kimiayedanesh.ir

کارگاه آموزشی MBTI

کارگاه آموزشی MBTI
مدت دوره :1
قیمت دوره به ریال :24000000
توضیحات :

خودسازی و توسعه فردی از راه خودشناسی سرمایه گذاری بر آینده فردی و سازمانی از طریق دانش MBTI

زمان کارگاه 1400/06/18 الی 1400/06/19
تخفیف ویژه برای ثبت نام تا 31 مرداد ماه

مدرس: دکتر سمیه رحیمیان
مشاور منابع انسانی مرکز توانمند سازی، صندوق نوآوری و شکوفاییطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top